OBAVIJEST

Elektronički registar privatnog smještaja počinje s radom dana 25.12.2020. te shodno navedenom sve usluge biti će isti dan dostupne korisnicima uključujući i servis za preuzimanje faktura za primljene uplate.

Za sve upite i informacije možete nas kontaktirati na tel: 01 5499 460
ili e-mail: upiti@privatni-smještaj.hrPortalom privatni-smještaj.hr upravlja trgovačko društvo
Privatni smještaj j.d.o.o., Međimurska 19, 10000 Zagreb, OIB: 85156851516 registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Društvo Privatni smještaj j.d.o.o. u cijelosti je u privatnom vlasništvu te ni na koji način ne predstavlja i ne zastupa državne institucije. Podaci o oglašivčima na portalu privatni-smještaj.hr preuzeti su s javno dostupnih medija ili su uređivani od strane ovlaštenih osoba vlasnika privatnog smještaja. Društvo Privatni smještaj j.d.o.o. podatke objavljuje na portalu privatni-smještaj.hr u svrhu informiranja te ni na koji način ne može biti odgovorno za uporabu ili zlouporabu istih.